Антибиотици за лечение на холера01/06/2011

Въпреки че в основата на лечението на холерата е рехидратацията, ефективната антибиотична терапия при умерено тежките и тежките форми скъсява продължителността на заболяването и намалява отделянето на инфекциозните причинители в околната среда, според статия, публикувана в списание New England Journal of Medicine (1).

Епидемичният взрив от холера в Хаити през октомври 2010 годинa наложи предприемането на спешни действия от местните и международните експерти за борбата със заболяване, което е непознато за голяма част от лекарите в Хаити. СЗО разполага с разработен протокол за лечение на холера (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/en/index.html), според който антибиотиците са показани само при тежките случаи на заболяването – това включва тежкa степен на дехидратация (=/>10%).

Но Международният център за изследване на заболяванията, протичащи с диария в Бангладеш (ICDDR, В)* препоръчва използването на антибактериални средства при болните както с тежка, така и с по-лека степен (5-10%) на дехидратация, които продължават да отделят голямо количество диарийни изхождания по време на лечението.

Тези препоръки са приложими само за пациентите, които имат типичните за холера симптоми – остра (продължителност <24 часа) водниста диария и повръщане.

Антибиотиците, които са ефективни срещу Vibrio cholerae, са doxycycline, ciprofloxacin, azithromycin, при условие, че съответният щам е чувствителен. Щамът, предизвикал епидемията в Хаити, е чувствителен към tetracycline и azithromycin, но резистентен на нелидиксова киселина, sulfisoxazole и trimethoprim/sulfamethoxazole.

Eфективната антибиотична терапия има редица предимства:

– продължителността на заболяването се съкращава с 50%

– времетраенето на екскрецията на V. cholerae с изпражненията се намалява до един-два дни (без прием на антибактериални средства пациентите продължават да отделят патогена за =/>5 дни)

– клиничното възстановяване е по-бързо

– нуждите от приложение на течности за рехидратация намаляват

– пациентите могат да бъдат изписани по-рано от болницата

Не е препоръчително провеждането на антибиотична профилактика на контактните на болен от холера поради опасността от нарастване на бактериалната резистентност. Профилактиката се ограничава само до членовете на семейството, които са с най-висок риск за развитие на заболяването.

Практически проблем, който често разколебава лекарите да назначат антибиотична терапия, е тежкото повръщане, което обикновено съпровожда инфекцията. То обичайно спира в рамките на няколко часа след рехидратацията, така че разумният подход е приложението на антибиотици да се отложи, докато пациентът е в състояние да приема храна и течности през устата, без да ги повръща. Doxycycline може да причини гадене, поради което е необходимо да се приема с храна и с достатъчно течности.

Понастоящем има две перорални ваксини срещу холера – Dukoral (произвеждана от SBL Vaccines), която е одобрена от СЗО и е регистрирана в повече от 60 страни, и ShanChol (произведена от Shantha Biotec в India) и регистрирана в Индия. Тъй като ваксината се прилага в две дози, са необходими седмици за изработването на протективен имунитет.

Имунизацията не може да замени мерките за превенция на заболяването. Недостатък на ваксините е, че те осигуряват непълна протекция за кратък период от време, поради което не се прилагат рутинно.

Щамът, причинил епидемията от холера в Хаити (300 000 заразени, от които около 5200 са починали), е идентифициран като Vibrio cholerae серогрупа O1, серотип Ogawa, биотип El Tor.

За да възникне епидемия от холера, са необходими две условия:

– значителни пропуски в организацията на водоснабдяването и на хигиенните съоръжения, използвани от големи групи хора

– наличие на V.cholerae в популацията

Холерата е довела до смъртта на милиони хора, откакто за първи път се е появила от замърсените води в Индия в началото на 19-ти век. Първата холерна пандемия през 1817-1823 се е разпространила от Индия към Югоизточна и Централна Азия, Средния Изток и Русия. (ЗВ)

* International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh – ICDDR,B http://www.icddrb.org

Използван източник:

1. Nelson E., Nelson D., Salam M. et al. Antibiotics for both moderate and severe cholera. N Engl J Med 2011; 364:5-7 http://www.nejm.org