Транскатетърно имплантиране на аортна клапна протеза01/05/2011

При пациенти с тежка аортна стеноза, неподходящи за оперативно аортно клапно протезиране, транскатетърното имплантиране на аортна протеза (Transcatheter Aortic-Valve Implantation – TAVI), в сравнение с медикаментозната терапия, води до значително намаляване на общата смъртност, показаха резултатите от проучването PARTNER, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Според авторите, независимо от високата честота на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.