Терапията с Rebif намалява значимо риска за прогресиране към MS при пациенти със CIS


md 01/05/2011

Лечението с интерферона* Rebif намалява значимо риска за прогресиране към множествена склероза (MS) при пациенти с клинично изолиран синдром (CIS), показаха резултатите от фаза 3 на проучването REFLEX (REbif FLEXible dosing in early multiple sclerosis) (1). Клиничното изпитване е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, като включва 517 болни с анамнеза за изолиран демиелинизиращ синдром (неврит на зрителния […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.