Терапевтични алтернативи при пациенти с умерена и тежка симптоматика на ДПХ


md 01/05/2011

1. Изчаквателно поведение с активно наблюдение 2. Медикаментозна терапия – алфа-блокери: alfuzosin; doxazosin; tamsulosin; terazosin; silodosin – 5-алфа редуктазни инхибитори (5-ARI): dutasteride; finasteride – комбинирана терапия: алфа-блокер и 5-ARI (Duodart – dutasteride и tamsulosin); алфа-блокер и антихилинергични медикаменти – антихолинергични медикаменти 3. Комплементарна и алтернативна медицина (CAM) 4. Миниинвазивна терапия – трансуретрална иглена аблация (TUNA) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.