Средиземноморската диета намалява честотата на метаболитния синдром01/05/2011

Средиземноморската диета е асоциирана с понижена честота и с по-бавна прогресия на метаболитния синдром (MetS), показаха резултатите от мета-анализ, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Тази диета е с висок прием на ненаситени мастни киселини (маслинено олио, ядки), плодове, зеленчуци, зелени салати, пълнозърнести храни и обезмаслени млечни продукти, риба и пилешко месо и ниска консумация на червени меса.

„Получените резултати имат важна клинична значимост, тъй като този начин на хранене може да се възприеме от повече хора - той дава възможност за първична и вторична превенция на метаболитния синдром,” коментират изследователите.

Мета-анализът обхваща 35 клинични изследвания, две проспективни кохортни и 13 крос-секционни проучвания, включващи данните на повече от 500 000 участници.

Средиземноморската диета е асоциирана с подобрение на всеки един от компонентите на MetS, спрямо контролите:

- повишение на стойностите на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-C) средно с 0.03 mmol/l

- намаление на триглицеридите средно с 0.07 mmol/l

- намаление на обиколката на талията средно с 0.42 cm

- понижение на систолното артериално налягане (АН) средно с 2.35 mm Hg

- понижение на диастолното АН средно с 1.58 mm Hg

- намаление на кръвната глюкоза средно с 0.22 mmol/l

- намаление на инсулиновата резистентност

Тези резултати показват, че придържането към Средиземноморската диета води до подобрение на здравето чрез редица благоприятни ефекти – понижение на нивата на липидите и на кръвната глюкоза, намаление на абдоминалното затлъстяване, редукция на артериалното налягане. (ЗВ)

Използван източник:

1. Kastorini C., Milionis H., Esposito K. et al. The effect of Mediterranean diet on metabolic syndrome and its components. J Am Coll Cardiol 2011; 57:1299-313 http://content.onlinejacc.org