Sandostatin LAR при панкреасни невроендокринни тумори


md 01/05/2011

Невроендокринните тумори (NET, НЕТ) се класифицират като функциониращи, хормонално-активни (10-30%) или нефункциониращи, асимптомни (50-80%). Функциониращите панкреасни NET (PET) са предизвикателство за лекарите, поради разнообразната симптоматика, която се дължи на секрецията на биологично активни хормони от островните клетки на панкреаса – инсулин (инсулином – хипогликемия) и глюкагон (глюкагоном – хипергликемия и диабет тип 2), според публикация […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.