Роля на гликопротеин IIb/IIIa инхибиторите в ерата на стентове и тиенопиридини01/05/2011

Инхибиторите на гликопротеин IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) намаляват честота на нефаталните миокардни инфаркти (MI), но не повлияват общата смъртност при интервенционални процедури с рутинно използване на стентове и тиенопиридини, според мета-анализ, публикуван в Journal of the American College of Cardiology (1). По-голямата част от клиничните изследвания с GP IIb/IIIa инхибитори са проведени преди рутинното въвеждане на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.