Repaglinide намалява сърдечносъдовия риск при диабет тип 2


md 01/05/2011

Приложението на меглинида repaglinide води до ефективно понижение на нивата на постпрандиалнатата плазмена глюкоза и до съпоставимо с metformin намаление на сърдечносъдовия риск при пациенти с диабет тип 2 (ДТ2), показаха резултатите от две клинични проучвания. Тази информация е от важно значение за клиничната практика, тъй като до настоящия момент имаше доказателства за благоприятни сърдечносъдови […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.