Рентгенoконтрастни вещества, свързани с нефрогенна системна фиброза01/05/2011

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ, http://www.bda.bg) съобщи за връзка между рентгенo-контрастни вещества, съдържащи gadolinium, и развитието на нефрогенна системна фиброза (nephrogenic systemic fibrosis – NSF). На основание на наличните към този момент доказателства ЕМА прие следната класификация на рентгенo-контрастни вещества, съобразно степента на риск за развитие на NSF: – високорискови – Omniscan (gadodiamid), OptiMARK (gadover-setamide), […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.