Осъвременени препоръки за поведение при NSTEMI01/05/2011

Промени в препоръките за антитромбоцитна терапия са основните новости в осъвремененото американско ръководство* за поведение при пациенти с остър миокарден инфаркт без ST елевация (NSTEMI), публикувано през май в Journal of the American College of Cardiology (1). 1. Антитромбоцитна терапия при NSTEMI Aspirin остава медикамент на първи избор и всички болни с NSTEMI трябва да […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.