Нов медикамент за ревматоиден артрит01/05/2011

Tofacitinib (старо име tasocitinib), експериментален медикамент за лечение на ревматоиден артрит на фирма Pfizer, завърши успешно през март второто от шестте фаза 3 клинични проучвания преди да бъде подадена заявка за регистрирането му за продажби.

Tofacitinib е от нов клас перорални лекарства, известни като JAK (janus-associated kinase) инхибитори, които повлияват синтеза на протеините, участващи във възпалителните и автоимунните заболявания.

Медикаментът, сред най-важните в бъдещото портфолио (pipeline) на фирмата, намалява значително симптомите на ревматоидния артрит на шестия месец, в сравнение с плацебо, подобрява двигателната функция на третия месец и постига ремисия на болестта на шестия месец.

Очакванията са tofacitinib да генерира годишни продажби от $2 милиарда, като това няма да е достатъчно да компенсира значителното намаление на приходите от статина Lipitor/Sortis, който носи $11 милиарда, но ще загуби патентната си защита през ноември.

На пазара за терапия за ревматоидния артрит ($12 годишно) tofacitinib ще се конкурира с инжекционни терапии като Humira (аdalimumab) на Abbott, Enbrel (etanercept) на Amgen и Remicade (infliximab) Schering-Plough (вече подразделение на MSD) и на Centocor, като пероралното му приложение е огромното му предимство. Очакванията са годишния курс на терапия в САЩ да струва $17 000.