Levothyroxine, прилаган вечер преди лягане за сън, има предимства01/05/2011

Приемът на levothyroxine на празен стомах вечер преди лягане за сън, вместо сутрин на гладно (най-малко 30 минути преди сутрешната закуска), подобрява значимо нивата на тиреоидните хормони при пациенти с първичен хипотиреоидизъм, показаха резултатите от шестмесечно проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо, кръстосано проучване, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (1).

Вечерното дозиране на levothyroxine преди лягане за сън, в сравнение със сутрешния му прием, е било свързано с намаление на нивата на тиреотропина с 1.25 mcg/l (p<0.001) и повишение на нивата на свободния тироксин (TF4) с 0.9 pcmol/l (р= 0.01) и на тоталния трийодтиронин (ТТ3) с 0.1 nmol/l (p=0.02), в сравнение със сутрешния прием.

След приключване на проучването, от 90-те участници в него, половината са предпочели да останат на прием на медикамента вечер преди лягане за сън като по-удобен режим.

Тъй като L-thyroxine трябва да се взима на празен стомах, пациентите трябва да забавят приема на сутрешната си закуска (интервал от 30-60 минути), което е неудобно. Ако L-thyroxine се взима на празен стомах късно вечер, това е не само по-удобно, но подобрява и абсорбцията на хормона в тънките черва, коментират авторите.

Участниците в проучването са били рандомизирани на двойно-сляп принцип да взимат levothyroxine сутрин (и плацебо вечер) или обратното. След три месеца те са преминали на плацебо сутрин и levothyroxine вечер или обратното.

Въпреки подобрените нива на тиреоидните хормони при вечерно дозиране на заместителната терапия с хормона, не е установена значима промяна в симптомите на хипотиреоидизъм (включително умора, тревожност и депресия), серумните нива на креатинина и липидите, артериалното налягане, индекса на телесна маса или сърдечната честота (вторични крайни точки).

70-80% от приетото количество levothyroxine се абсорбира в тънките черва, като вносът на храна може да промени този процес (нежелано взаимодействие) и да намали бионаличността на медикамента.

Поради забавената чревна перисталтика през нощта, се удължава периодът на експозиция на приетия късно вечерта (на празен стомах) levothyroxine, което подобрява неговата абсорбция. Този феномен е най-вероятната причина за благоприятните ефекти върху нивата на тиреоидните хормони, наблюдаван при този режим на лечение.

Друг важен момент е, че вечерният прием на медикамента няма влияние върху циркадния (денонощния) ритъм на секреция на тиреотропин (тиреоид-стимулиращ хормон - TSH).

Авторите на проучването препоръчват вечерния режим на приложение на levothyroxine като алтертанива на сутрешното дозиране на гладно, особено при пациенти, при които не може да се постигне добър контрол на нивата на тиреоидните хормони. (ДЯ)

Използван източник:

1. Nienke Bolk N., Visser T., Judy Nijman J. et al. Effects of еvening vs morning levothyroxine intake. A randomized double-blind crossover trial. Arch Intern Med. 2010, 170 (22):1996-2003

http://www.infekt.ch/updown/documents/jc/jc_januar11_hilpertshauser.pdf