Лекарствена безопасност01/05/2011

FDA (www.fda.gov) постави в началото на годината под наблюдение 13 медикамента от различни групи (за лечение на стенокардия, диабет, злокачествени заболявания и биполярни разстройства) за мониториране на безопасността при приложението им.

Решението е базирано на данни от системата за докладване на нежелани лекарствени реакции (Adverse Event Reporting System - AERS) и не означава преустановяване на предписването им или прекратяване терапията на пациентите с тях.