Комбинацията colistin и tobramycin води до по-ефективна ерадикация на P.aeruginosa при ХОББ


md 01/05/2011

Комбинираното приложение на инхалаторните форми на colistin и tobramycin при болни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) без муковисцидоза, които са инфектирани с Pseudomonas aeruginosa, води до скъсяване на болничния престой и до намаление на продължителността на антибиотичното лечение, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pharmacotherapy (1). Приложени поотделно, инхалаторните форми на colistin и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.