Interferon-beta-1b e безопасен при дългосрочно приложение


md 01/05/2011

Дългосрочното приложение на interferon-beta-1b Extavia* е ефективна и безопасна терапевтична алтернатива за пациентите с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза (relapsing-remitting multiple sclerosis – RRMS), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Neurology (1). Изследването 16-LTF** включва 372 пациенти, рандомизирани на плацебо (n=123), IFNbeta-1b 50 mcg (n=125) или IFNbeta-1b 250 mcg (n=124), приложен подкожно през ден […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.