Химиотерапия на чернодробните метастази и хепатотоксичност01/05/2011

Наред с благоприятните си ефекти, неоадювантната химиотерапия при чернодробни метастази на колоректален карцином е асоциирана с повишен риск за увреждане на чернодробната функция, като приложението на ademetionine* може да бъде ефективен терапевтичен подход за превенция на индуцираното от химиотерапевтици хепатално увреждане (1, 2, 3). При почти 50% от болните с колоректален карцином възникват чернодробни метастази. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.