HbA1c не е подходящ скрининг метод за диагностициране на диабет при подрастващите


md 01/05/2011

Препоръките за диагностициране на диабет чрез изследване на гликирания хемоглобин (HbA1c), разработени за възрастните, не са приложими при подрастващите, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Pediatrics (1). Използвани са данните от програмата NHANES* 1999-2006, която сравнява диагностичната стойност на HbA1c за откриването на диабет или предиабет при 1156 деца със затлъстяване на възраст […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.