Фибринолиза или РСI при STEMI?


md 01/05/2011

Ранната фибринолиза (извършена по-малко от два часа след изявата на симптомите на острия миокарден инфаркт) има предимство пред първичната перкутанна коронарна интервенция (РСI) по отношение на смъртността до края на първата година след прекаран миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI), показа комбиниран анализ на резултатите от проучванията CAPTIM* и WEST** (1). Настоящото ръководство за поведение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.