Чернодробната резекция е безопасна след неоадювантна химиотерапия с bеvacizumab01/05/2011

Добавянето на bevacizumab* към стандартната химиотерапия, прилагана преди резекцията на чернодробните метастази на колоректалния карцином, не увеличава честотата на постоперативните усложнения, нито смъртността, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Surgery (1). Повечето болни с метастатичен колоректален карцином се подлагат на неоадювантна химиотерапия преди извършването на чернодробна резекция. Таргетни средства, като антагонистът на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.