Аортна дисекация01/05/2011

Болестите на аортата представляват специфична патология, която често пъти е свързана със спешни и животозастрашаващи състояния (1). Острият аортен синдром включва аортна дисекация, интрамурален хематом и симптоматична аортна язва. Пропагацията на дисекацията може да е антероградно или ретроградно спрямо мястото на първоначалното разкъсване, засягайки разклонения на аортата, което е свързано с намалена перфузия, сърдечна тампонада […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.