Антитромбоцитна терапия с ticagrelor при ACS


md 01/05/2011

Започна второ проучване на антитромбоцитния препарат ticagrelor*, наречено PEGASUS-TIMI 54, което трябва да оцени защо при участниците с остър коронарен синдром (ОКС, acute coronary syndrome – ACS) от Северна Америка в пилотното проучване PLATO е наблюдавана статистически незначима тенденция към по-лош клиничен изход от терапията с ticagrelor спрямо clopidogrel (1). Тази така наречена „Северноамериканска аномалия” […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.