Антиандрогенната терапия е ефективна при локално напреднал карцином на простатата01/05/2011

Шестмесечната неоадювантна антиандрогенна терапия, приложена след лъчелечение, е ефективна терапевтична алтернатива за мъжете с локално напреднал карцином на простатата, показаха резултатите от проучването TROG 96.01*, публикувани в списание Lancet Oncology (1). Ползата е най-голяма при пациенти без метастази в лимфните възли и без съпътстващи заболявания, които евентуално биха могли да се влошат от антиандрогенната терапия. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.