Задължителен ли трябва да бъде приемът на бета-блокери преди аорто-коронарен байпас01/03/2011

Предоперативната универсална употреба на бета-блокери при пациенти, на които предстои миокардна реваскуларизация с аорто-коронарен байпас (АКБ), не трябва да се възприема като задължително условие за добра клинична практика, показаха резултатите от анализ на национална база данни, представени на тазгодишния конгрес на Американското дружество по гръдна хирургия (STS)* в Сан Диего (1).

При анализ на повече от 12 000 АКБ процедури (при 62% от случаите е прилаган бета-блокер преди операцията), 30-дневната оперативна смъртност и усложенията не се различават в групите със и без предоперативна употреба на бета-блокер.

Резултати показват: оперативна смъртност (2.2% спрямо 2.5%, р=0.296), предсърдно мъждене (20.0% спрямо 19.1%, р=0.204), инсулт (0.9% спрямо 1.1%, р=0.314) и сърдечен блок (1.4% спрямо 1.6%, р=0.612). Няма разлика в продължителността на престоя в отделение за интензивни грижи или в общия болничен престой.

Честотата на дълбоките стернални инфекции и пневмониите е по-висока в групата без предоперативен бета-блокер, докато интраоперативните хемотрансфузии са по-чести при приемалите бета-блокер непосредствено преди АКБ.

Авторите подчертават, че ползите от бета-блокерите при пациентите с исхемична болест на сърцето са доказани, като те играят роля за намаляване на миокардната кислородна консумация и увеличаване на прага на възникване на камерно мъждене. По-скоро поставят под въпрос тяхното задължително присъствие в терапията на пациент, на който предстои реваскуларизация с АКБ.

Предоперативната бета-блокада е клас I ниво препоръка според ревизираните през 2009 година указания на ACC и AHA** (2). (ЯС)

*STS - Society of Thoracic Surgeons

**ACC - American College of Cardiology, AHA - American Heart Association

Използвани източници:

1. Brinkman W. et al. Preoperative beta blocker usage: A quality indicator? STS 2011; Abstract 4

www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/STS/24620?w_nav=CSourceNews&w_pub=CSourceNews110128&WT.mc_ev=EmailOpen

2. http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/CIRCULATIONAHA.109.192690