Терапевтични възможности при диабетна невропатия


md 01/03/2011

Диабетната невропатия (ДНП) се дефинира като „наличие на симптоми и признаци на увреждане на периферните нерви при диабетици след изключване на всички други възможни причини“. Потвърждаването на диагнозата изисква прецизно електрофизиологично количествено изследване, провеждането на тестове за установяване на нарушения на сетивността и на автономната функция. Острата сетивна невропатия е рядко нарушение, свързано предимно с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.