TEMEO – първата разработена и изпитана в България система за ЕКГ телемониториране


md 01/03/2011

Системата за ЕКГ телемониториране ТЕМЕО* е надеждна и удобна за пациента. ЕКГ записите, получени с ТЕМЕО, показват висока степен на съвпадение със стандартните ЕКГ записи. При дистанционно наблюдение със системата ТЕМЕО, резултатите са подобни на получените със стандартно 24-часово Холтер ЕКГ мониториране. Телемониторирането е сравнително ново направление в медицината, което значително подобрява връзката между пациента […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.