Сlopidogrel е ефективен и при едновременен прием на PPI


md 01/03/2011

Eфективността на clopidogrel за намаление на честотата на сърдечносъдовите инциденти, включително смърт, миокарден инфаркт (MI) или инсулт, се запазва при едновременен прием на инхибитор на протонната помпа (PPI), в частност omeprazole, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Circulation (1). Clopidogrel* изисква метаболитна активация от цитохром P450 2C19 (CYP2C19). PPI, които често се прилагат заедно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.