Ролята на ivabradine в лечението на ИБС


md 01/03/2011

Ivabradine е един от малкото медикаменти с доказан положителен ефект върху прогнозата при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС), дори и тогава, когато те получават оптимална медикаментозна терапия (ОМТ). Проучването BEAUTIFUL осигурява клинични доказателства за ползата от лечението с ivabradine, която далеч надхвърля антиангинозния му ефект и го определя като средство на избор при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.