Показания за приложение на ехокардиография


md 01/03/2011

Провеждането на ехокардиография (ЕхоКГ) се препоръчва за първоначална диагностика на пациента при наличие на промяна в клиничното състояние или когато се предполага, че резултатите от ЕхоКГ ще променят поведението при пациента според новите указания на десетте водещите организации* на американските кардиоспециалисти, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). Провеждането на ЕхоКГ е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.