Пептичната язва е честа ендоскопска находка при децата01/03/2011

Честотата на гастроинтестиналните язви и ерозии при децата, подложени на ендоскопия по какъвто и да е повод, е над 8%, показаха резултатите от европейско мултицентърно проучване, публикувани в списание European Journal of Gastroenterology and Hepatology (1).

Лезиите се установяват предимно след десетата година от живота на децата, като една значителна част от тях нямат рискови фактори за възникване на гастроинтестинални изменения.

Оказва се, че за оценка на риска за патологични изменения на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) при децата не е удачно да се използват същите фактори, както при възрастните, в частност инфекцията с Helicobacter pylori.

Най-важните предиктори за възникване на ерозии и язви при децата са: болка в епигастриума, гастроинтестинални симптоми, водещи до събуждания през нощта, хематемеза, мелена, ненаддаване на тегло. Рискът за гастроинтестинално увреждане се увеличава значително, когато е налице повече от един симптом.

Авторите не установяват връзка между наличието на инфекция с H.рylori и възникването на пептична язва, но употребата на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) повишава риска за това заболяване.

В настоящето изследване са включени 694 деца от 19 клинични центъра. При 56 от тях (8.1%) са установени язви или ерозии: стомашни ерозии (n=31), стомашни язви (n=17), дуоденални ерозии (n=17), дуоденални язви (n=7). Децата с патологични изменения в ГИТ са били по-големи – средна възраст 10.3 години спрямо 8.7 години при пациентите без установени с ендоскопията промени (р=0.002).

Основните показания за извършване на ендоскопия са били епигастрална или коремна болка (24%) и съмнение за гастроезофагеална рефлуксна болест - ГЕРБ (15%).

Само при две хронични заболявания е установена позитивна асоциация с повишен риск за лезии на ГИТ. Това са възпалителните чревни заболявания (р=0.05) и полиартритът или други ревматологични заболявания (р=0.04).

НСПВС са приемали 18 (32%) oт децата с ерозии. При 43% не са установени никакви рискови фактори за увреждане на гастроинтестиналния тракт (ГИТ).

Интересно е, че процентът на децата с лезии на ГИТ варира в доста широки граници - от 0.5 (Унгария) до 22% (Белгия). В четири други държави (Италия, Турция, Франция, Полша) честотата на засягане на ГИТ е била над 10%.

Имайки предвид факта, че 24% от изследваните пациенти са приемали H2-рецепторен антагонист или инхибитор на протонната помпа (PPI) преди ендоскопията, авторите предполагат, че броят на децата с ерозии и язви би бил дори по-висок, ако не беше проведено такова лечение. (ЗВ)

Използван източник:

1. Kalach N. Peptic ulcer disease found surprisingly common in children undergoing endoscopy.

European Journal of Gastroenterology and Hepatology 2010;22:1174-1181 www.gastrosource.com