Пептична язва


md 01/03/2011

Клиничната изява, патогенезата и лечението на язвената болест, заедно с препоръки за ерадикация на Helicobacter pylori и за превенция и лечение на индуцираните от НСПВС язви, са разгледани в обзорна статия, публикувана в списание Lancet (1). Патогенеза В основата на патогенезата на пептичната язва стои дисбалансът между агресивните стомашни фактори и пепсин, от една страна, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.