Овариален хиперстимулационен синдром


md 01/03/2011

Овариалният хиперстимулационен синдром (OHSS) е едно от най-тежките и потенциално животозастрашаващи ятрогенни усложнения на контролираната овариална стимулация (COS). Синдромът представлява увеличен отговор на овулаторна индукция, който включва секреция на овариални вазоактивни и ангиогенни субстанции, повишаващи капилярния пермеабилитет и водещи до кумулирането на екстравазална течност (1). Все още не е известен нито един показател, който да […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.