Нови указания за профилактика и лечение на сексуално трансмисивни инфекции01/03/2011

Нови препоръки за превенция и терапия на сексуално преносимите инфекции, разработени от експерти към Американския център за контрол и превенция на заболяванията (CDC), бяха публикувани в списание Morbidity and Mortality Weekly Report (1).

Сексуално трансмисивните инфекции включват група от клинични синдроми, причинени от различни патогени, пренасящи се при сексуална активност. Усложненията на тези инфекции, особено при неадекватно лечение, могат да доведат до стерилитет и до увеличаване на риска за развитие на СПИН.

Новите указания предлагат ефективни терапевтични режими, методики за скрининг и профилактика, както и актуална информация за наличните ваксини за превенция на сексуално трансмисивните инфекции.

Превенцията на сексуално трансмисивните инфекции се основава на пет основни стратегии:

- обучение на рисковите групи за промени в сексуалното поведение и за познаване на методите за предотвратяване на този вид заболявания

- идентифициране на асимптомните пациенти, както и на тези с изявена клинична симптоматика, при които поради различни причини вероятността за диагностициране е много малка

- прецизна диагностика и ефективна терапия на болните със сексуално-трансмисивни инфекции

- изследване, лечение и обучение на партньорите на засегнатите индивиди

- имунизация на хора, които са изложени на повишен риск за трансмисивни инфекции, срещу които може да се осигури активна профилактика

Независимо че инфекцията с човешки папиломен вирус (HPV) е най-разпространената полово предавана болест, преобладаващата част от пациентите остават асимптомни, като в 90% от случаите се наблюдава спонтанно излекуване в рамките на две години. В останалите случаи могат да се развият кондиломи или рак на шийката на матката в зависимост от HPV щама.

Експертите препоръчват изследване за HPV като част от програмата за скрининг за цервикален карцином при жени над 30 години, но не и като рутинна процедура при жени под 20 години и при мъже.

Един от най-ефективните методи за профилактика на инфекцията с HPV и нейните усложнения (кондиломи, преканцерозни лезии и злокачествено заболяване на маточната шийка) е имунизацията.

До момента са разработени и активно се прилагат две ваксини – двувалентната Cervarix на GlaxoSmithKline и четирикомпонентната Silgard на MSD. Те са показани за приложение при момичета и жени на възраст между девет и 26 години.

Рутинната имунизация с двете ваксини е препоръчителна за момичета на възраст 11-12 години. При неваксинирани момичета и жени двете ваксини могат да бъдат приложени между 13- и 26-годишна възраст.

Представителите на мъжкия пол на възраст между девет и 26 години също могат да бъдат имунизирани с четирикомпонентната ваксина Silgard с цел профилактика на кондиломи.

Основен проблем при инфекциите, предизикани от Neisseria gonorrhoeae, е нарастващата резистентност към групата на флуорохинолоните и цефалоспорините, което налага промени в лечението.

Според ревизираните препоръки, при урогенитални инфекции, причинени от Neisseria gonorrhoeae, трябва да се използва ceftriaxone 250 mg интрамускулно или cefixime 400 mg перорално. За покриване на евентуална коинфекция с Chlamydia trachomatis е подходящо добавянето на azithromycin или doxycycline.

При всички сексуално активни жени под 25-годишна възраст се препоръчва годишен скрининг за установяване на инфекции с Chlamydia trachomatis чрез изследване на урина, влагалищен и ендоцервикален секрет.

Ефективен метод за лечение на хламидиални инфекции по време на бременност е еднократното приложение на аzithromycin. Бременните жени трябва да бъдат изследвани отново за инфекцията три седмици след проведената терапия. Ако инфекцията е възникнала през първия триместър, е необходимо допълнително изследване три месеца по-късно.

Препоръките включват още:

- необходимост от разширени диагностични изследвания за цервицит, включващи тестове за идентифициране на C. trachomatis и N. Gonorrhoeae, както и за бактериална вагиноза и трихомониаза

- нова терапевтична схема за лечение на бактериална вагиноза - metronidazole 500 mg два пъти дневно в продължение на седем дни или metronidazole гел 0.75%, пълен апликатор 5g, поставен дълбоко във влагалището веднъж дневно в продължение на пет дни, или clindamycin крем 2%, пълен апликатор, 5g, интавагинално, преди лягане в продължение на седем дни

- нова терапевтична схема за лечение на кондиломи - podofilox (podophyllotoxine) 0.5% разтвор* или гел, imiquimod 5% крем или sinecatechins 15% унгвент**

- за лечение на негонококов, нехламидиален уретрит/цервицит - еднократна доза azithromycin или doxycycline в продължение на седем дни, последвани от еднократна доза metronidazole или tinidazole при персистиране на симптомите

- нови критерии за изследване на цереброспиналната течност на пациенти с невросифилис, поради нарастващата честота на аzithromycin-резистентна Treponema pallidum

- azithromycin не трябва да се прилага рутинно за лечение на сифилис, при който penicillin остава най-подходящият и ефективен терапевтичен метод; при непоносимост към penicillin се препоръчва 14-дневен курс с doxycycline

- необходимост от познаване на повишения риск за разпространение на хепатит С по сексуално-трансмисивен път, особено при пациенти, инфектирани с HIV

- за профилактика и лечение след сексуално насилие - постекспозиционна имунизация с хепатит В ваксина и еднократна антибиотична терапия с ceftriaxone или cefixime, metronidazole и azithromycin

- методи за профилактика на сексуално-трансмисивните инфекции - практикуване на въздържание или ограничаване до минимум броя на сексуалните партньори, преекспозиционна имунизация срещу хепатит А и В, използване на бариерни методи, циркумцизия при мъжете и обучение на сексуално активните подрастващи и възрастни с повишен риск за сексуално-преносими инфекции и HIV (КД)

* Condyline 0.5% разтвор на Nicomed

** imiquimod и sinecatechins не са регистрирани в България

Използван източник:

1. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. Recommendations and reports. Morb Mortal Wkly Rep 2010; 59: 1-109 www.cdc.gov/mmwr