Metformin намалява смъртността при пациенти с диабет и атеросклероза


md 01/03/2011

При пациенти с диабет и установена атеросклероза лечението с metformin може да води до значимо понижение на смъртността от всички причини с 24% за период от двегодишно проследяване, показа подгрупов анализ на данните от международно обсервационно проучване, представени на годишните научни сесии на Американската диабетна асоциация (ADA) и публикувани в Archives of Internal Medicine (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.