МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/03/2011

Уважаеми колеги,

Списание МD се реферира в базата данни “Българска медицинска литература“. В тази информационна база данни, която е наследник на Българския цитатен указател, са включени и изданията ни Доктор D и Кардио D (www.medun.acad.bg/cmb_htm/CML_analytiko-syntetichna_obrabotka.html#BML).

Нов научен консултант на МD (в областта на дерматологията) е доц. д-р Мери Ганчева, дм от Института по експериментална морфология и патология към Българската академия на науките.

Уеб страницата на МD и на другите наши издания (www.spisaniemd.bg), по-малко от месец след създаването й, вече има по над 500 уникални посетители на ден! Продължаваме да поставяме съдържанието на стари броеве и на другите ни издания – Доктор Д и Кардио Д в архива на сайта, като се надяваме да завършим този процес през април.

За тези, които предпочитат хартиените издания на списанията ни, предлагаме на следващата страница (Съдържание) списък с библиотеките, където можете да намерите пълните им архиви.

Списание МD търси редактори с интереси в областта на вътрешните болести – обявата можете да видите на страниците на броя.

Benlysta (belimumab), разработен от американската фирма Human Genome Sciences (HGS), е първата нова терапия за системен лупус еритематозус (SLE) за последните 50 години, която бе одобрена от FDA през март. Очаква се ЕМА да разреши прилагането му в Европа през есента.

Belimumab е първото таргетно биологично средство (моноклонално антитяло) за лечение SLЕ, което представлява BLyS-специфичен инхибитор. Той потиска активността на стимулатора на В-лимфоцитите (BLyS), която е увеличена при пациентите със SLЕ и някои други автоимунни заболявания.

Терапията с Benlysta (www.hgsi.com/BENLYSTA.html) води до повишена апоптоза на В лимфоцитите. Тя ще се се прилага интравенозно веднъж месечно на подбрани пациенти с активен лупус, които вече получават стандартна терапия за заболяването си и нямат увреждания на бъбреците и централната нервна система.

Очакванията са до 2015 продажбите на този медикамент (маркетингът е на британската GSK) да надминат $3 милиарда годишно (едногодишен курс на лечение в САЩ ще струва $35,000).

В този брой отново имаме голяма рубрика кардиология, в която може да прочетете информацията на д-р Яна Симова за новостите от кардиологичната конференция, провела се в Давос, Швейцария през февруари. Предлагаме ви интересни статии в областите офталмология, ендокринология, дерматология, отоларингология, ревматология…