МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ


md 01/03/2011

Уважаеми колеги, Списание МD се реферира в базата данни “Българска медицинска литература“. В тази информационна база данни, която е наследник на Българския цитатен указател, са включени и изданията ни Доктор D и Кардио D (www.medun.acad.bg/cmb_htm/CML_analytiko-syntetichna_obrabotka.html#BML). Нов научен консултант на МD (в областта на дерматологията) е доц. д-р Мери Ганчева, дм от Института по експериментална морфология […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.