Лечението с quinapril подобрява ендотелната функция при диабет тип 2


md 01/03/2011

Лечението с инхибитора на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEI) quinapril (Accupro на Pfizer) подобрява ендотелна функция при пациентите с диабет тип 2 (ДТ2), като за този благоприятен ефект вероятно допринася увеличената експресия на гена за съдов адипонектин*, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1). В настоящето отворено паралелно-групово изследване са включени […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.