Doxycycline в ниска доза е ефективен за лечение на acne vulgaris


md 01/03/2011

Субантибактериалната доза на doxycycline от 40 mg/ден е също толкова ефективна, колкото и дозата от 100 mg/ден за лечение на умерено по тежест acne vulgaris на лицето, показаха резултатите от проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо проучване (1). В изследването са участвали 100 пациенти с акне, които са получавали перорално бактериостатичния медикамент в две различни дози – 20 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.