Вместо нови медикаменти…01/02/2011

Две трети от големите фармацевтични компании насочват голяма част от развойната си дейност встрани от разработката на уникални (брандови) медикаменти, поради съмнения, че вложените в това средства могат да бъдат върнати с печалба, според стратегическата консултантска компания Roland Berger.

Roland Berger е интервюирала 50 фирмени ръководители, като 65% от тях смятат, че индустрията им е в „стратегическа криза”, 67% виждат изхода в промяна на фокуса вън от патентните лекарства, а 50% заявяват, че моментните инвестиции в нови медикаменти ще доведат до загуби.

„Индустрията ни не вярва в собствените си възможности за иновация,” е цитат, обобщаващ мнението на фарма мениджърите.

Фрeнската компания Sanofi-Aventis (която скоро ще загуби патентната защита на блокбъстера си Plavix) фокусира върху генерични медикаменти в периода 2004-2009 и увеличи от 5 на 12% дела на продажбите им в цялостното си фарма портфолио. Pfizer, Merck, Johnson & Johnson, Novartis и GlaxoSmithKline следват същия модел.

Прогнозите са, че 57% от регистриралите продажби през 2008 година медикаменти ще загубят патентна защита до 2013 и 75% до 2015…

На другия полюс е Bristol-Myers Squibb, която дори елиминира някои странични дейности, за да съсредоточи вниманието си върху иновативации, свързани с бъдещи експериментални медикаменти. Eli Lilly и Roche също не фокусират върху диверсификация. AstraZeneca се насочи към генерични медикаменти едва от 2008 година.

Според Roland Berger, диверсификацията е в областта на генериките, ОТС продуктите и ваксините, но бъдещето е също в персонализираната медицина и диагностиката, молекулярните и образните технологии…

Швейцарската Novartis разчита да генерира „значителна” част от бъдещите си приходи от договори, директно свързани с подобряване на състоянието на пациентите, които използват медикаментите на фирмата.

Вместо класическата продажба на лекарства, Novartis ще предложи и системи, наблюдаващи дали пациентите приемат медикаментите според предписанията, както и гаранция за възстановяване на разходите, ако терапията е неуспешна!

Според фирмата, този подход се използва вече пет години и е свързан с 10% от продажбите:

– в Испания Novartis е предложи система за дистанционно наблюдение на пациентите, които взимат aнтихипертензивния медикамент Diovan

– в Берлин фирмата помага с обработката на електронните досиета, за да ускори лечението на пациенти с възрастово обусловена макулна дегенерация, които приемат Lucentis

– в Италия Novartis възстановява медицинските разходи на хора, които се лекуват с Aclasta, инжектиран веднъж годишно, и междувременно са имали счупвания на шийката на бедрената кост

– Novartis подобрява и работата си със застрахователите и фирмите, предоставящи здравни услуги

В същото време фирмата инвестира в разработка на нови медикаменти много над средните за индустрията 20% от приходите. За разлика от повечето големи фармацевтични компании, които разчитат на външни изпълнители (аутсорсинг), Novartis създава самостоятелно до 75% от новите си лекарства.

В следващите 18 месеца Novartis ще поиска одобрение на първа по рода си таблетка, която съдържа микрочип – пионерска стъпка по пътя към smart-pill (умни таблетки) технологиите. Отначало чип ще бъде интегриран във вече наложили се лекарства срещу отхвърляне на присадени органи.

Разработената от Proteus Biomedical в Калифорния технология бе закупена от Novartis за $24 милиона. Чиповете се активират при контакт със стомашните киселини и изпращат информация до залепен за тялото приемник, който след това я предава до мобилен телефон или през интернет до лекарския компютър.

Отначало чиповете ще гарантират, че пациентите взимат правилната доза от медикамента и в точно необходимото време – ключови проблеми при хора след органна трансплантация, лечението на които често налага модификации. В бъдеще чиповете ще изпращат биометрична информация (като пулс, температура) за да се следи въздействието на приеманите медикаменти.

Въвеждането на smart-технологиите за персонализирана медицина ще увеличи и изискванията към квалификацията на лекарите. Всичко тече, всичко се променя… в Голямата Фарма, но отговаря ли обучението на медиците на новите тенденции, които са една от гилдиите с най-ниска компютърна грамотност?! (ДЯ)