Топ 10 медицински приложения за iPhone01/02/2011

Освен за телефонни разговори, сърфиране в интернет и връзки със социални мрежи като Facebook и Twitter, новият iPhone може да се превърне в помощник във всекидневната работа на лекари или студенти по медицина. Към момента са разработени над 800 медицински приложения за iPhone (много от тях и за iPad на Apple), като ви представяме най-популярните от тях.

1. Medscape е оптимизирано за iPhone приложение на най-популярния интернет медицински портал, създадено през 2009. Освен новини от 30 области на медицината, резултати от най-новите клинични проучвания, програми за продължаващо медицинско образование, в Medscape можете да откриете база-данни за над 6000 медикаменти, както и калкулатор за несъвместими лекарствени комбинации. Последната версия на програмата е обогатена и с над 3000 схеми, диаграми и снимки.

2. Epocrates e сходен на Medscape портал за медицина, който е един от най-сигурните източници за медицинска информация. Особено полезни са калкулаторът за лекарствени взаимодействия, базата данни за лекарствена информация и медицински калкулатор за различни показатели (липсва в Medscape). Epocrates е подходяща както за студенти, така и за практикуващи лекари.

3. iRadiology съдържа каталог на повече от 500 клинични случаи от областта на образната диагностика: рентгенови снимки, компютърна томография (СТ) и магнитно резонансно изобразяване (MRI). Автор на клиничните случаи е проф. Gillian Lieberman, директор на отдела за специализации в американския Beth Israel Medical Center. Програмата е подходяща за студенти и специализанти.

4. MedPage Today Mobile е приложение, разработена от University of Pennsylvania School of Medicine, което е гаранция за високо професионално ниво. Освен богата медицинска информация в пълен текст, в нея лекарите могат да намерят аудио и видео информация по актуални проблеми.

5. Medical Radio е продукт на ReachMD, която стана популярна със XM Satellite Radio за медицинска информация чрез rss feeds. Програмата ще ви помогне да сте винаги в крак с най-новите промени в медицинските стандарти, както и да чуете интересни дискусии по разнообразни теми.

6. MedCalc e оптимизиран за iPhone вариант на най-популярния медицински калкулатор, който дава възможност за изчисляване на най-различни показатели от всички области на медицината. С подобна функция е медицинският калкулатор на Epocrates.

7. NeuroMind е насочена към студенти по медицина, специализанти по неврология и неврохирурзи. Програмата съдържа разнообразна информация от областта на неврологията, която е подкрепена с богат снимков и видео материал.

8. Drug Trials e приложение, което дава информация за текущи клинични проучвания. Програмата е сходна с интернет сайта http://clinicaltrials.gov, в който задължително се регистрират авторите, дизайнът, методологията, първичните и вторичните крайни точки, както и наличието на спонсори на всяко клинично изпитване.

9. Eponyms е от помощ за запомнянето на над 1700 редки заболявания и патологични състояния, които са представени в конспективен вид; предназначено е предимно за студенти по медицина.

10. MSK Radiology Teaching File е оптимизирана за iPhone версия на интернет сайта http://radiopaedia.org, който е предназначен за подготовка на студенти или специализанти в областта на радиологията. Програмата съдържа ограничен брой клинични случаи като срещу $5 могат да се закупуват допълнителни пакети от по 50 клинични случаи. (ИТ)