Тестването за EGFR мутация е важно за приложението на таргетна терапия01/02/2011

Рецепторът на епидермалния растежен фактор (EGFR) е разположен на повърхността на клетките. Когато епидермалният растежен фактор (EGF) се свърже със своя рецептор (EGFR), процесът активира ензима тирозин киназа, която от своя страна задейства вътреклетъчни сигнални пътища, които участват в клетъчното размножаване и пролиферация. Мутации в гена за EGFR (EGFR M+) могат да водят до постоянно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.