Rivaroxaban е ефективен за симптоматично лечение на венозен тромб-емболизъм


md 01/02/2011

Xarelto* (rivaroxaban) – перорален инхибитор на фактор Ха, приложен в еднократна фиксирана дневна доза, осигурява ефективно продължително лечение на дълбоката венозна тромбоза (ДВТ), без да налага периодично мониториране на коагулацията, показаха резултатите от фаза 3 клиничните проучвания EINSTEIN-DVT и EINSTEIN-Extension, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Обобщените данни от двете изследвания показват, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.