Рецепторите за FSH се експресират в кръвоносните съдове на различни тумори01/02/2011

Рецепторите на фоликуло-стимулиращия хормон (FSH)* се експресират в кръвоносните съдове на различни тумори и биха могли да се локализират с анти-рецепторни антитела, което дава нови възможности за диагноза и таргетна терапия на злокачествените заболявания, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Според локализацията на FSH рецепторите може да се установи къде е границата между туморната и здравата тъкан, което има важно значение при планиране на лъчелечение или хирургична интервенция.

В настоящото проучване се изследва експресията на FSH рецепторите в кръвоносни съдове на различни видове тумори. Използвани са имунологични методи с четири различни типа моноклонални антитела срещу FSH рецептора, разпознаващи различни негови епитопи.

Извършена е и in-situ хибридизация за откриване на рецепторите в различни тъканни култури от тумори при 1336 болни. За локализирането им при опитни животни е приложена и имуноелектронна микроскопия.

Резултатите показват, че FSH рецепторите се експресират в ендотелните клетки на различни малигнени тумори (простата, млечна жлеза, панкреас, пикочен мехур, бъбрек, бял дроб, черен дроб, стомах, тестис и яйчник), включително и в начален стадий на развитие (Т1 според TNM класификацията).

Тези рецептори не се експресират в нормалните тъкани, разположени на разстояние >10 mm от тумора, нито в лимфните съдове на самия тумор. Ендотелните клетки, в които се установяват FSH рецептори, са разположени на границата между туморната и нормалната тъкан – зоната е с диаметър приблизително 10 mm.

Имуноелектронната микроскопия при експерименталните модели с туморни ксенографти (след перфузия с анти-FSH-рецепторни антитела) също е потвърдила наличието на FSH рецептори, които представляват гликозилирани трансмембранни протеини. (ОИ)

* FSH е ключов репродуктивен хормон при бозайниците, който се произвежда предимно от предния дял на хипофизата, a таргетните му органи са тестиси и яйчници.

При жените FSH стимулира фоликуларната матурация и продукцията на естроген, докато при мъжете – пролиферацията на клетките на Sertolli във все още незрелия тестис и поддържа нормалната сперматогенеза при възрастни. Известно е, че рецепторите на FSH се експресират в клетките на Sertolli и овариалните гранулозни клетки и в по-малки количества в ендотелните клетки на тестис и яйчник

Използван източник:

1. Radu A., Pichon C., Camparo P. et al. Expression of follicle-stimulating hormone receptor in tumor blood vessels. NEJM 2010, 363:1621-1630 http://www.content.nejm.org