Предпазване от рак на маточната шийка01/02/2011

Цервикалният карцином е второто най-често злокачествено заболяване сред жените, като всяка година по света се регистрират около 510 000 нови случая. Повече от 80% от засегнатите са в бедните и развиващите се страни на Латинска Америка, Африка и Индийския субконтинент. В България заболеваемостта е 19/100 000, а смъртността – 8/100 000 жени (1).

Дори при оптимален скрининг, честотата на болестта е 2-3 на 100 000. HPV тип 16 и 18 предизвикват около 70% от рака на маточната шийка и 50-60% от цервикалните интраепителни неоплазии (CIN) стадий 2 и 3.

Персистиращата инфекция с онкогенни типове HPV е задължителен етиологичен фактор за развитие на цервикален карцином. Рискът за прогресиране към развитие на преканцерозни лезии и рак на маточната шийка варира според типа HPV.

В България, данните от досегашните проучвания (изследвани >1900 проби) за 8-годишен период при жени на възраст 16-70 години, с клинична диагноза цервикална интраепителна неоплазия (CIN) и инвазивен карцином, показват, че петте най-често срещани високорискови типове HPV16,18, 31, 33 и 45 са отговорни за 96% от предраковите и раковите цервикални лезии.

По-голяма част от цервикалните HPV инфекции са транзиторни, без цитологични промени и клинична симптоматика. В около 20% от случаите, обаче, инфекцията не завършва със спонтанно оздравяване, а персистира и бавно и стъпаловидно прогресира от лека, средна и тежка дисплазия (CIN1, CIN2 и CIN 3) към инвазивен цервикален карцином.

Всеки ден една жена в България умира от рак на маточната шийка.

При нелекувани жени периодът между инфектирането и развитието на цервикален карцином се измерва с десетилетия – обикновено 20-30 години. Тъй като честотата на HPV инфекции е най-висока във възрастовата група 16-20 години, най-засегнати от цервикален карцином са жените над 40 години. Много рядко се наблюдават случаи на заболяването преди 30-годишна възраст.

Комплексното приложение на рутинен цервикален скрининг (РАР тест, цитонамазка) и профилактика с анти-HPV ваксина се препоръчва от европейските експерти като най-правилния подход на този етап, гарантиращ успеха на програмите за контрол на заболеваемостта и смъртността от рак на маточната шийка.

Cervarix е двувалентна ваксина (съдържа протеин L1 на двата онкогенни типа HPV16 и HPV18). В нейния състав е включена адювантната система 04 (АS04) – фирмена иновация на GlaxoSmithKline с доказан мощен потенциращ ефект, водещ до по-силно изразен и траен имунен отговор.

Cervarix осигурява:

– значителната кръстосана протекция срещу останалите онкогенни типове HPV, която стои в основата на съществено по-високата профилактична ефективност на тази ваксина по отношение на предраковите цервикални лезии, респективно на цервикален карцином, независимо от причиняващия ги тип HPV

– по-напрегнат и дълготраен антитялов отговор, като следствие от по-резултатното адювантно стимулиране на имунната памет с АS04 системата – резултатите от проведено в САЩ изследване показаха, че Cervarix осигурява неколкократно по-високи титри на серумните анти-HPV16/18 неутрализиращи антитела при всички възрастови групи, в сравнение с четиривалентната ваксина

– широка и продължителна защита от рак на маточната шийка – според данните от проведено в Бразилия проучване върху 1113 жени на възраст 15-25 години Cervarix осигурява 100% протекция срещу 6 и 12-месечна персистираща HPV инфекция и цервикална интраепителна неоплазия (CIN2), свързана с HPV 16/18, вече 8.4 години (2).

Допълнителна информация

за карцинома на маточната шийка и ваксините срещу HPV можете да намерите в Медицинска база Dанни http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. James R., Cruickshank M., Siddiqui N. et al. Management of cervical cancer: summary of SIGN guidelines. BMJ 2008; 336; 41-43 http://www.bmj.com

2. The GlaxoSmithKline Vaccine HPV-007 Study Group. Sustained efficacy and immunogenicity of the HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine: Analysis of a randomised placebo-controlled trial up to 8.4 years. Presented at ESPID, May 4-8, 2010