Новини от фармацевтичните компании01/02/2011

– Recordati и Kowa регистрираха в Европа нов статин (pitavastatin), който ще се прилага за намаление на общия холестерол и LDL-C при възрастни с първична хиперхолестеролемия или смесена дислипидемия при липса на ефект от приложена диета или други нефармаколкогични мерки. Предимство на pitavastatin е ниската степен на метаболизиране в черния дроб от CYP450.

– Pfizer отбеляза поредно нарастване на продажбите, което се дължи основно на придобиването на Wyeth. Водещи за компанията са липидопонижаващият Sortis (atorvastatin), Lyrica (pregabalin) – за лечение на епилепсия, фибромиалгия и невропатна болка, Sutent (sunitinib) – за лечение на панкреасни невроендокринни тумори и селективният COX-2 инхибитор Celebrex (celecoxib).

Значимо нарастване на продажбите отбелязват Viagra (sildenafil) – за лечение на ериктилна дисфункция, Xalatan (latanoprost) – простагландинов аналог за лечение на глаукома, Champix (varenicline) – за отказ от тютюнопушене и антихипертензивният Norvasc (amlodipine). Междувременно Pfizer придоби и фармацевтичната компания King Pharmaceuticals срещу $3.6 милиарда.

– Abbott планира да съкрати около 3% от работните места през следващите две години. Промяната се дължи основно на придобиването на Solvay през 2010. Предвижда се закриване на централата на Solvay в САЩ, но основно ще бъдат засегнати работни места в Европа. Преструктурирането има за цел да доведе до икономии от $810-970 милиона през следващите две години.

– Sanofi Pasteur придоби срещу $60 милиона американската биофармацевтична компания VaxDesign, която е специализирана в изработване на in vitro модели на човешката имунна система.

– Sanofi-Aventis увеличи присъствието си в Китай чрез закупуването на местната BMP Sunstone срещу $520 милиона. Най-продаваните продукти на китайската компания са Hao Wa WA (GoodBaby) – за лечение на кашлица при деца, и Kang Fu Te (Confort) – хигиенен препарат за жени.

Gedeon Richter придоби срещу $337 милиона швейцарската биофармацевтична група PregLem с водещ продукт Esmya – за лечение на утеринни миоми. С покупката, унгарската компания ще увеличи присъствието си на европейските пазари в областта на женската репродуктивна медицина.

– Novo Nordisk и Emisphere Technologies сключиха споразумение за разработване на перорални инсулини. Компаниите ще използват синтетични химични съединения, които доставят терапевтични молекули без да променят техните химични или биологични свойства. Създаването на перорална форма на инсулинови препарати е важен проблем в диабетологията, който към момента няма сполучливо решение.

– BMS и Pfizer съобщиха обнадеждаващи данни за apixaban – пероралeн директен селективен инхибитор на фактор Ха. Резултатите от проучването ADVANCE-3 показват, че apixaban 2.5 mg дневно e свързан с по-ниска честота на дълбока венозна тромбоза, нефатална белодробна емболия и фатален изход, в сравнение с enoxaparin 40 mg дневно при пациенти, подложени на планово протезиране на тазобедрената става. Честотата на значимо кървене е била сходна между двете групи.

Данните от друго проучване – ADVANCE-2, показаха че apixaban е по-ефективен от enoxaparin за превенция на венозна тромбемболия при пациенти, подложени на планово протезиране на колянна става.

– Janssen-Cilag регистрира в Европа антипсихотичния Invega (paliperidone ER) за лечение на шизоафективни разтройства. Положителното становище за приложение на медикамента при психотични или маниакални симптоми е базирано на резултати от две международни, рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания, които сочат сигнификантно предимство в сравнение със съществуващата терапия.

Шизоафективните нарушения се характеризират със симптоми на шизофрения и значими нарушения на настроението като биполярни разстройства или депресия.

– Lundbeck съобщи за успешно приключили две фаза три клинични проучвания с nalmefene за лечение на хроничен алкохолизъм. ESENSE1 и SENSE включват 1300 пациенти със зависимост към алкохол, а резултати от третото фаза 3 клинично изследване ESENSE 2 се очакват в средата на годината.

Резултатите показват, че медикаментът е ефективен за намаление на общата дневна алкохолна консумация при зависими към алкохол хора, като от компанията се надяват за одобрение от европейските регулаторни органи до края на 2011. Nalmefene действа чрез блокиране на механизъм в мозъка, който предизвиква желание за прием на алкохол. (ИТ)