Новини от фармацевтичните компании


md 01/02/2011

– Recordati и Kowa регистрираха в Европа нов статин (pitavastatin), който ще се прилага за намаление на общия холестерол и LDL-C при възрастни с първична хиперхолестеролемия или смесена дислипидемия при липса на ефект от приложена диета или други нефармаколкогични мерки. Предимство на pitavastatin е ниската степен на метаболизиране в черния дроб от CYP450. – Pfizer […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.