Laninamivir е ефективен срещу oseltamivir-резистентни грипни щамове01/02/2011

Новият антивирусен препарат laninamivir octanoate демонстрира съпоставима на oseltamivir противогрипна ефективност, като основно предимство на медикамента е неговата ефикасност срещу oseltamivir-резистентни грипни щамове, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Clinical Infectious Diseases (1).

Laninamivir octanoate (CS-8958, Inavir на Daiichi Sankyo) е дългодействащ невраминидазен инхибитор за инхалаторно приложение. Изследвания с експериментални модели на мишки доказаха, че антивирусният медикамент е ефективен срещу грип А и В, включително и oseltamivir-резистентни вируси и пандемичния H1N1 грипен вирус.

В настоящото двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване екипът на д-р Akira Watanabe от Tohoku University е включил 1003 болни на възраст над 20 години с грипоподобни симптоми с давност на инфекцията под 36 часа. Участниците са били рандомизирани на laninamivir octanoate (еднократна 40-mg или 20-mg инхалаторна доза на първия ден) или oseltamivir (75 mg два пъти дневно за пет дни).

Средният период до настъпване на облекчаване на общото състояние и клиничните прояви е бил 73 часа при 40-mg доза laninamivir octanoate и 73.6 ч. при oseltamivir. При лечение с 40 mg laninamivir процентът на болните, излъчващи вируса на третия ден, е бил значително по-нисък от този при oseltamivir групата – 27.6 спрямо 37.7%, като разликата е била статистически значима (р=0.006).

Авторите добавят, че 643 пациенти са били инфектирани с H1N1 щамове, носещи H224Y мутация, свързана с резистентност към oseltamivir. Докато 50% инхибиторна концентрация на oseltamivir carboxylate за резистентните щамове е била 690 nmol/l, то при laninamivir тя е била многократно по-ниска – 1.7 nmol/l. (КД)

Използван източник:

1. Watanabe A., Chang S., Kim M. et al. Long-acting neuraminidase inhibitor laninamivir octanoate versus oseltamivir for treatment of influenza: A double-blind, randomized, noninferiority clinical trial. Clin Infect Dis 2010; 51: 1167-1175 http://www.journals.uchicago.edu