Kомбинираната антихипертензивна терапия с Ramimed и Accel предлага синергични предимства01/02/2011

Комбинираната антихипертензивна терапия с инхибитора на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕI) ramipril и блокера на калциевите канали (CCB) amlodipine води до значимо по-добър контрол на 24-часовото амбулаторно артериалното налягане (АН), в сравнение с монотерапията с amlodipine, при по-ниска честота на отоци и сходен профил на поносимост, показаха резултатите от проучването ATAR. В проспективното, рандомизирано, двойно-сляпо изследване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.