EMA изтегли sitaxetan от пазара01/02/2011

Европейската агенция по лекарствата (EMA) изтегли през декември 2010 от фармацевтичните пазари на Европейския съюз (ЕС) Thelin (sitaxentan), поради случаи на непредвидими, сериозни увреждания на черния дроб. Фирмата производител Pfizer ще прекрати и клиничните проучвания, свързани с продукта.

Sitaxentan е разрешен за употреба от 2006 година по централизирана процедура в държавите от ЕС за лечение на пулмонална артериална хипертония. Според разрешението за употреба, той е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане и увеличени стойности на чернодробните аминотрансферази.

ЕМА съветва пациентите, които употребяват Thelin или са включени в клинични изпитвания с този продукт, да не прекратяват самоволно лечението си, а да изчакат съвета на техния лекар в хода на първата планирана визита. До момента Thelin не е предлаган на българския пазар. (ИТ)