Българският фармацевтичен пазар01/02/2011

През 2010 година българите са купили повече лекарства и са дали повече пари за тях, в сравнение с предходната година, според международната компания за изследвания на фармацевтичния пазар IMS.

Фармацевтичният пазар в страната е надхвърлил два милиарда лева (9% ръст спрямо 2009; предходната година ръстът е бил 8.1%, а прогнозата за 2011 е за нарастване с още 6%).

Предлагаме ви инфографиката на вестник Дневник, която обобщава най-важната финансова информация за българския фармацевтичен пазар.

През 2010 година българите са си купили лекарства за 1.6 милиарда лева (340 милиона от тях са платени от НЗОК), а болниците – за 275 милиона. Продажбите на хранителни добавки също са се увеличили (с 4%) въпреки кризата.

Ръстът в приходите на фармацевтичните фирми в България се дължат на нарастването на продажбите, защото цените на лекарствата (поне тези от позитивния списък на НЗОК) са се понижили, а и здравното министерство поощри сключването на договори за по-евтините генерични медикаменти.

При лекарствата с рецепта приходите са нараснали с 10% спрямо 2009. Това се дължи и на улеснения достъп на медикаменти в позитивната листа и на разширяването на правата на общопрактикуващите лекари да предписват лекарства.

За медикаментите без рецепта има ръст на постъпленията с 4%. Продажбите на т.нар. оригинални продукти са нараснали и като брой опаковки, и като приходи съответно със 7.8 и 15%, а при генеричните има спад в опаковките с 4.5 и ръст в постъпленията от 3.5%.

Най-продаваното лекарство е било Аналгин на Софарма. Най-голям ръст отбелязва Аспирин Протект на Bayer – с 30%.