Aртериална хипертония – патогенеза и лечение


md 01/02/2011

Съвременният подход при лечението на артериалната хипертония (АХ) е провеждане на комбинирана медикаментозна терапия (две или три антихипертензивни средства), която улеснява контролa на артериалното налягане (АН) и намалява сърдечносъдовия риск, дава възможност за редуциране на дозата на отделните медикаменти и съответно – на риска за нежелани странични ефекти (1). При неадекватен контрол на АН, въпреки […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.