Ангиотензин-рецепторни блокери за контрол на артериалната хипертония01/02/2011

Ангиотензин-рецепторните блокери (ARB) са подходяща алтернатива за дългосрочно лечение на артериалната хипертония (АХ) – като монотерапия (средство на първи избор) или като част от комбинирана терапия, според статия, публикувана в списание Southern Medical Journal (1). Резултатите от клинични изследвания показват, че монотерапията с ARB води до задоволителен контрол на артериалното налягане (АН) при 48-63% от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.